Categorie: europa | Gepubliceerd: 12 juni 2020

'Steun voor Europese norm voor gebruik plastic recyclaat groeit'

Negen CEO's van Europese afvalbedrijven hebben in een gesprek met Eurocommissaris Frans Timmermans aangedrongen op nieuwe Europese regels die de circulaire economie stimuleren. Het verplichten van het gebruik van recyclaat kan wat hen betreft een eerste stap zijn.

De druk op Timmermans om met een voorstel te komen voor een minimumeis voor het gebruik van recyclaat neemt langzaam maar zeker toe.
Foto: EP

De CEO’s, die zich verenigd hebben in het European Waste Management and Recycling Forum (EWMRF), vinden dat het gebruik van secundaire grondstoffen extra moet worden gestimuleerd in Europa. Door het verplichten van het gebruik van secundaire grondstoffen in bepaalde producten ontstaat er meer vraag en wordt de businesscase voor recyclaat aantrekkelijker. Dat is nodig om de circulaire economie op het continent van de grond te krijgen, menen de CEO’s van AVR, Attero, EEW, Indaver, Remondis, Renewi, Scholz, Stena Metall en Urbaser.

De negen benadrukten ook dat Europa paal en perk moet stellen aan het storten van afval dat recyclebaar is of waar nog energie uit te winnen is. Verder vinden ze dat de EU een vrije, open Europese afval- en recyclingmarkt moet garanderen, dus zonder allerlei nationale grenzen. Is die markt er, dan is de afvalsector bereid de komende jaren fors meer te investeren in de circulaire economie.

Bondgenoot

Als het gaat om een Europese minimumeis voor het gebruik van plastic recyclaat, vinden de CEO’s in staatssecrecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat een bondgenoot. Zij kondigde afgelopen week aan dat ze zich op Europese Milieuraad van 23 juni hard zal maken voor een minimumeis. Zo neemt de druk op de Europese Commissie om op korte termijn een voorstel te presenteren voor het verplichten van een gehalte recyclaat in nieuw plastic langzaam maar zeker toe.

Zwaar weer

De Vereniging Afvalbedrijven (VA) laat weten blij te zijn met de inzet van Nederland tijdens de Milieuraad. Volgens de vereniging zijn maatregelen hard nodig,  omdat de plasticrecycling in Europa in zwaar weer zit. De olieprijs is al lange tijd erg laag, waardoor het gebruik van virgin plastic goedkoper is dan gerecycled plastic. De corona-uitbraak heeft de businesscase voor plasticrecycling alleen maar verder verslechterd. Belangrijke afnemers zoals de Duitse auto-industrie zijn vrijwel stil komen te liggen. Hierop hebben verschillende grote plasticrecyclingbedrijven hun activiteiten voorlopig moeten staken.

Volgens VA-directeur Robbert Loos kan Nederland tijdens de Milieuraad het verschil maken door zich er voor in te zetten dat de ambities uit het Circular Economy Action Plan concreet omgezet gaan worden in wetgeving. “Wij kunnen een belangrijke stap naar meer circulariteit maken, als de Europese overheid de recyclingsector kan helpen de secundaire grondstoffen ook daadwerkelijk af te zetten.”

Loos meent dat de recyclingsector op dit moment veel behoefte heeft aan een duidelijk en spoedig proces naar nieuwe Europese wetgeving. “Juist Nederland moet op Europees niveau voorvechter blijven voor een waardevaste transitie naar een circulaire economie en daarmee het stimuleren van de vraag naar recyclaat. Daar ligt de sleutel voor deze transitie”, aldus de directeur.

Meer weten over Attero BV?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website

Meer weten over Renewi Nederland BV?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website

Meer weten over Vereniging Afvalbedrijven?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website

Meer weten over Indaver nv?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website

Meer weten over EEW Energy from Waste Delfzijl?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website

Meer weten over REMONDIS Nederland?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website

Meer weten over AVR - Afvalverwerking BV?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website