Artikelen


Er zijn 1741 items gevonden.

Sorteren op  

Door de ogen van ... Math Oehlen

DSC_2394.JPG

Math Oehlen, Beleidsambtenaar Afval, Weert

Meerdere wegen naar Parijs

Paul van der Linde 2012.JPG

Het is fascinerend te zien in welke milieurevolutie wij ons nu bevinden. Leek duurzaamheid jaren geleden nog een hype, nu komt zij in een stroomversnelling. Maar gezond verstand moet niet onder de klimaatemotie lijden. Kiezen we wel de meest efficiënte weg naar Parijs?

WSS Infocard Systems solide in afvaltechnologie

Wss2.png

WSS Infocard Systems BV heeft zijn sporen verdiend in de markt van de afvalverwerking. Het bedrijf uit Soesterberg, opgericht in 1992, heeft zich gespecialiseerd in de registratie van mini-containers op inzamelvoertuigen, selectieve toegangscontrole (ondergrondse) containers, toegangscontrole bij milieustraten en vulgraadmeters.

De diepte in met smartdata

DSC_5387-bewerktePAS_wifi.jpg

Met smartdata krijgen inzamelaars en gemeenten meer inzicht in inzamelprocessen. VConsyst geeft aan waar zij op moeten letten als ze hier mee aan de slag willen gaan.

Containermanagement omvat meer dan software

IMG_5259.JPG

In een digitale wereld waar transparantie, papierloos werken en real time verwerking en opvolging nog aan belangrijkheid winnen, draait alles rond het hebben, controleren en analyseren van (big) data. Ook in de afvalwereld. Niet alleen verplicht Europa gemeenten om een bepaald minimum scheidingspercentage te halen, ook de burger stelt steeds meer eisen, zoals inzage in zijn gegevens.

Efficiënter afval inzamelen met vulgraadsystemen

Vulgraadmeting en routeplanning iPad apr 2016.jpg

Steeds vaker kiezen met name grotere gemeenten voor ondergrondse afvalcontainers met een vulgraadsysteem. Zo voorziet Rotterdam al zijn 6.540 ondergrondse containers van sensoren die aangeven in welke mate ze gevuld zijn. “Door verbeterde technieken zijn de sensoren van deze systemen betrouwbaarder geworden. Dit zorgt voor logistieke besparingen.”

Afval of hout, lood om oud ijzer?

Stijn Boot (advocaat) web4.jpg

Afvalbedrijven hebben bij omwonenden vaak een slechte naam. De ervaring leert dat de komst van een afvalbedrijf steevast leidt tot verzet. Omwonenden vrezen meer overlast en vinden afvalbedrijven ruimtelijk gezien niet thuishoren in de omgeving. Een recente uitspraak laat zien dat de hoogste bestuursrechter die koudwatervrees niet heeft.

Vlakglasrecycling gered van de ontwrichtende ontheffingen

Fotolia_30464380_S.jpg

Het spande er even om in de vlakglasrecycling. Het aantal ontheffingen voor de recyclingbijdrage steeg, met dank aan 'ontheffingsmakelaar' Glass Cradle. Een doorn in het oog van Vlakglas Recycling Nederland, dat er een bedreiging voor het hele inzamel- en recyclingsysteem in zag. De Raad van State moest uitsluitsel geven over of de ontheffingen terecht verleend zijn.

“Ons netwerk is onze kracht”

7483.jpg

Onder zijn leiding ontwikkelde BRBS Recycling zich de afgelopen vijftien jaar van een verdeelde vereniging tot een hechte club met een gestaag groeiende achterban. Terugkijkend op zijn periode als directeur en secretaris van de vereniging is Max de Vries vooral trots op de teamgeest die heerst bij zijn vereniging. “We zijn een praktische vereniging. Dat is toch wel heel typerend voor BRBS Recycling.”

CO2 uit rookgassen naar glastuinders

Toekomstige CO2 plant AVR Duiven groot.jpg

In dezelfde week in mei presenteerden AVR en HVC allebei de komst van hun CO2-afvanginstallatie. Hierdoor verdwijnt na verbranding minder van dit broeikasgas in de lucht, waarmee de bedrijven bijdragen aan de kabinetsdoelstellingen voor CO2-reductie. Het afgevangen gas gaat naar glastuinders; die staan hierom te springen.

Circulaire economie, here we come!

Fotolia_91496127_S.jpg

Ambitieus en inspirerend. Zo noemt staatssecretaris Stientje van Veldhoven de vijf transitieagenda's die in januari zijn opgeleverd. Het kabinet reageert op de agenda's met onder meer een uitbreiding van producentenverantwoordelijkheid en het verminderen van bureaucratische hobbels. Brancheverenigingen zijn overwegend positief, maar zien ruimte voor meer ambitie én meer budget.

Nieuwe colleges nemen afvalbeleid onder de loep

image_filter.png

In een aantal gemeenten gaat het lokale afvalbeleid op de schop na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Zo lijkt Eindhoven de stekker uit het innovatieve Renescience-project te trekken, draait Baarle-Nassau plannen voor omgekeerd inzamelen terug en heeft Best zich, na bedreigingen van vuilnismannen, voorgenomen inwoners meer te betrekken bij het afvalbeleid.

Engels levert maatwerk in inzamelmiddelen

IMG_2136_metdichtezijden.jpg

Onderwijsinstellingen en Engels delen dezelfde ambitie: afval scheiden. Bewustwording creëren dat afval een grondstof is. Met inzamelmiddelen waaraan niet voorbij gegaan kan worden en die gelegenheid bieden om goed met afval om te gaan. Dat kan op een eenvoudige, duidelijke en fraaie manier met de afvalbakken en afvalstations van Engels Logistiek.

Remondis zoekt samenwerking met gemeenten

REM_17.07.17_17115.jpg

Remondis is totaalpartner op het gebied van afvalmanagement. Het bedrijf heeft een sterke focus op de ontwikkeling van innovatieve diensten en producten voor een schoon milieu, een leefbare toekomst en een circulaire economie.

De universitaire plasticberg

Wageningen Universiteit afval scheiden.JPG

Universiteiten willen graag het goede voorbeeld geven door afval gescheiden in te zamelen. Met plastic lukt dat aardig. Pmd is een ander verhaal. Niet in de laatste plaats omdat er onvoldoende verwerkingscapaciteit is. Bij nieuwe aanbestedingen gaat dit wel meespelen.

De LZV verovert de weg

Grens Zevenaar 11-9-02 (3).jpg

De wettelijke maten en gewichten van voertuigen bepalen hoe zwaar en hoe groot de vrachtauto mag zijn. Innovaties om het laadvermogen binnen de wet te verhogen zijn er al sinds jaar en dag. Zoals de Ecocombi, ofwel LZV, die de laatste tijd een grote sprong voorwaarts maakt.

“Wij zijn niet de vervuiler”

Rob de Fluiter Balledux (2).jpg

Het principe achter de afvalstoffenbelasting is dat de vervuiler betaalt. In werkelijkheid dragen verwerkers van afvalstoffen de belasting echter af namens ontdoeners. Uiteraard in de veronderstelling dat zij die belasting vervolgens bij hen in rekening kunnen brengen. Maar wat als een klant van mening is dat hij niet hoeft te betalen?

Kunnen schepen afvalstof worden?

veldhoven-fc.jpg

Grensoverschrijdend vervoer door schepen is gebruikelijk. Wanneer afvalstoffen worden vervoerd vanuit Europa, komt de Europese verordening overbrenging afvalstoffen (Evoa) in beeld. Hoe is de situatie wanneer de schepen zelf als afval worden overgebracht?

'De wereld van morgen wordt vandaag ontdekt'

tractor-186332_1280.jpg

Veolia, de wereldwijd opererende Franse milieudienstverlener, heeft de moeilijke jaren achter zich gelaten. Na de forse reorganisatie is het nu tijd de blik op de toekomst te richten. Die ligt niet meer in diensten voor het milieu, maar voor de mensheid, zo klinkt het vanuit Parijs. Integratie en samenwerken zijn de kernwoorden van de nieuwe visie van Veolia.

Europees afvalpakket: bal ligt nu bij lidstaten

Europees Parlement in Straatsburg foto EP beeldbank.JPG

De aanscherping van recycling- en stortdoelstellingen in zes Europese afvalrichtlijnen moet EU-lidstaten aanzetten tot beter afvalmanagement. De Nederlandse afvalsector kan hiervan profiteren, maar dan moeten lidstaten de nieuwe doelstellingen uit het zogenoemde afvalpakket wel serieus nemen.